Klachtenregeling

Per 1 januari 2014 is er een klachtenloket voor afgegeven energielabels ingesteld. Ontevreden woningeigenaren dienen in het geval van een klacht over hun energielabel in eerste instantie contact op te nemen met de energielabeladviseur. Als die de klacht niet naar tevredenheid oplost, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling via een digitaal klachtenloket. Via www.energielabelklachten.nl komt de klacht terecht bij de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI). Zij komt met een niet-bindend advies. Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost? Dan kan het geschil voorgelegd worden aan de geschillencommissie voor energielabels.