Woningcorporaties

Het ministerie van WWI, Aedes en de Woonbond hebben in het Convenant Energiebesparing corporatiesector van oktober 2008 afgesproken dat het woningwaarderingsstelsel in onderling overleg wordt aangepast, door de huidige punten in het woningwaarderingsstelsel voor verwarmingsinstallaties en warmte-isolatie te vervangen door een waardering van energielabels.
EPA Support ondersteunt en begeleid woningcorporaties op diverse terreinen. Wat kunnen wij voor de corporaties betekenen:
• woningopnamen t.b.v. het energielabel
• omzetten van prélabels naar labels
• afmelden energielabel en maatwerkadviezen
• beheer van de database
• advisering bij renovatieprojekten
• Labeling t.b.v. de Simuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)
• Partner van Vabi
.
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met: Peter A.M. Scheerman
0251-258822 of 0653383567
info@epasupport.nl